Polityka prywatności​ 

W AC Marca chcemy towarzyszyć ludziom w ich codziennym życiu, przewidując i reagując na ich potrzeby, aby poprawiać jakość ich życia poprzez nasze produkty i usługi.

Zgodnie z naszą Polityką prywatności zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych naszych użytkowników. Pracujemy również nad wprowadzaniem zmian w ramach naszych kontroli, zapewniając naszym użytkownikom lepszą ochronę danych osobowych.

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych Unii Europejskiej (zwanym dalej „RODO”) chcielibyśmy poinformować o naszej Polityce prywatności.

 

Barcelona (Hiszpania), 25 maja, 2018

Grupo AC Marca, S.L.