Ręce

Dłonie i paznokcie

Dłonie i paznokcie są najbardziej narażone na zakażenie mikrobami poprzez na ciągłą styczność z działaniem czynników zewnętrznych.

Nasze ręce są siedliskiem znacznej liczby potencjalnie niebezpiecznych drobnoustrojów (104-108 na 1 cm²).

Prawdziwe niebezpieczeństwo polega jednak na łatwości przeniesienia tych drobnoustrojów na inne powierzchnie, których dotykają zakażone ręce.

Bądźcie Państwo świadomi tego, że…

Higiena rąk jest najważniejszą, a zarazem najprostszą rzeczą, jaką możemy zrobić, aby zapobiec infekcjom i rozprzestrzenianiu się zarazków. Przez ręce przenosimy najwięcej zarazków. Stosu­jąc odpowiednią higienę rąk możemy uniknąć 8 na 10 chorób. Aby dokładnie umyć ręce, potrzeba minimum 45 sekund.