Most infections spread via hand contact with contaminated objects such as door handles, remotes, chopping boards...

Zakażenia propagują

Wieloma infekcjami można zarazić się przez kontakt pośredni, kiedy to mikroby są przenoszone za pośrednictwem rąk z zarażonego przedmiotu (klamki, telefon, pilot do telewizora, deski do krojenia etc.) na nasze ciało. Jako, że nasze ręce dotykają wielu powierzchni w trakcie dnia, są one głównym nośnikiem przenoszenia mikrobów do nosa, jamy ustnej, oczu lub na inne powierzchnie, stwarzając zagrożenie infekcji kolejnych osób.

Aby uniknąć namnażania mikrobów i tym samym wystąpienia ryzyka poważnych chorób, trzeba dezynfekować nasze otoczenie.

Czystość i dezynfekcja są konieczne do zachowania dobrego zdrowia.