Nota prawna

 

Identyfikacja Właściciela Witryny:

Właścicielem tej Witryny jest AC MARCA POLAND SP. Z O.O. (dalej AC Marca) o numerze identyfikacji podatkowej NIP 1231314153 dysponująca biurami w 05-510 Konstancin-Jeziorna, Pułaskiego 20F.

 

Prawa własności intelektualnej i przemysłowej:

Wzór, logo, znaki handlowe i inne charakterystyczne znaki, które pojawiają się w tej Witrynie są wyłączną własnością AC Marca i są chronione prawem własności intelektualnej i przemysłowej.

 

Linki do stron internetowych osób trzecich:

Niniejsza Witryna może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich. AC Marca nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość, a zatem wszelkie ryzyko związane z ich użytkowaniem ponosi użytkownik na własną odpowiedzialność.

Ponadto AC Marca nie ponosi odpowiedzialności za zgodność z prawem stron internetowych osób trzecich, z których można uzyskać dostęp do tej Witryny.

 

Odpowiedzialność za treść Witryny:

Jako właściciel niniejszej Witryny AC Marca ma prawo, bez wcześniejszego powiadomienia, wprowadzać w niej zmiany w celu aktualizacji informacji, dodawania, modyfikowania, korygowania lub eliminowania opublikowanych treści lub ich projektu.

AC Marca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie danych opublikowanych w tej Witrynie przez osoby trzecie ani za szkody lub straty poniesione przez jakiegokolwiek użytkownika w związku z informacjami zawartymi w niniejszym dokumencie.

 

Powielanie treści:

Powielanie w całości lub w części treści publikowanych w tej Witrynie jest zabronione.

 

Obowiązujące prawo:

W przypadku sporu lub odmiennej interpretacji warunków składających się na niniejszą notę prawną, a także wszelkich pytań związanych z usługami tego portalu mają zastosowanie przepisy prawa kraju właściciela witryny AC Marca.