Nota prawna

Nota prawna

Identyfikacja właściciela serwisu internetowego:

Właścicielem serwisu internetowego jest GRUPA AC MARCA, S.L. z numerem identyfikacji podatkowej B-61 711 503 z siedzibą pod adresem: Av. Carrilet, 293-297, 08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Hiszpania, która jest spółką dominującą grupy przedsiębiorstw AC Marca.

Własność intelektualna i przemysłowa:

Projekt, logo, marki i inne oznaczenia wyróżniające, które można znaleźć w witrynie internetowej, są wyłączną własnością spółki AC Marca i są chronione właściwymi prawami własności intelektualnej i przemysłowej.

Linki do serwisów internetowych stron trzecich:

Serwis internetowy AC Marca może zawierać linki do serwisów internetowych stron trzecich. Spółka AC Marca nie ponosi odpowiedzialności za treści takich stron i w związku z tym wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z nich ponosi wyłączenie użytkownik.

Jednocześnie spółka AC Marca zrzeka się odpowiedzialności za zgodność z prawem serwisów internetowych stron trzeci, z których można uzyskać dostęp do tego serwisu internetowego.

Odpowiedzialność za treści:

Spółka AC Marca, jako właściciel niniejszego serwisu internetowego, zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszego powiadamiania, zmian do serwisu, mając na celu aktualizowanie informacji, dodawanie, modyfikowanie, poprawianie i usuwanie opublikowanych treści lub projektu serwisu.

Spółka Marca AC nie będzie ponosiła odpowiedzialności za sposoby wykorzystywania treści opublikowanych w serwisie internetowym przez strony trzecie ani za szkody lub straty poniesione przez użytkownika w związku z informacjami zawartymi w serwisie internetowym.

Powielanie treści:

Całkowite lub częściowe powielanie treści opublikowanych w tym serwisie internetowym jest zabronione.

Obowiązujące przepisy prawa:

Prawem obowiązującym w przypadku konfliktu lub sporu dotyczącego interpretacji warunków niniejszej noty prawnej, jak również kwestii związanych z usługami świadczonymi w niniejszym portalu, będzie prawo polskie.