Nota prawna

Nota prawna

Identyfikacja właściciela serwisu internetowego:

A) Versión para la web corporativa

Właścicielem serwisu internetowego jest GRUPA AC MARCA, S.L. z numerem identyfikacji podatkowej B-61 711 503 z siedzibą pod adresem: Av. Carrilet, 293-297, 08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Hiszpania, która jest spółką dominującą grupy przedsiębiorstw AC Marca.

B) Versión para filiales

Właścicielem serwisu internetowego jest AC MARCA HOME CARE, S.A. (spółka, która należy do grupy przedsiębiorstw AC Marca) z numerem identyfikacji podatkowej A‑08 053 423 z siedzibą pod adresem Av. Carrilet, 293-297, 08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Hiszpania.

Własność intelektualna i przemysłowa:

Projekt, logo, marki i inne oznaczenia wyróżniające, które można znaleźć w witrynie internetowej, są wyłączną własnością spółki AC Marca i są chronione właściwymi prawami własności intelektualnej i przemysłowej.

Linki do serwisów internetowych stron trzecich:

Serwis internetowy AC Marca może zawierać linki do serwisów internetowych stron trzecich. Spółka AC Marca nie ponosi odpowiedzialności za treści takich stron i w związku z tym wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z nich ponosi wyłączenie użytkownik.

Jednocześnie spółka AC Marca zrzeka się odpowiedzialności za zgodność z prawem serwisów internetowych stron trzeci, z których można uzyskać dostęp do tego serwisu internetowego.

Odpowiedzialność za treści:

Spółka AC Marca, jako właściciel niniejszego serwisu internetowego, zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszego powiadamiania, zmian do serwisu, mając na celu aktualizowanie informacji, dodawanie, modyfikowanie, poprawianie i usuwanie opublikowanych treści lub projektu serwisu.

Spółka Marca AC nie będzie ponosiła odpowiedzialności za sposoby wykorzystywania treści opublikowanych w serwisie internetowym przez strony trzecie ani za szkody lub straty poniesione przez użytkownika w związku z informacjami zawartymi w serwisie internetowym.

Powielanie treści:

Całkowite lub częściowe powielanie treści opublikowanych w tym serwisie internetowym jest zabronione.

Obowiązujące przepisy prawa:

Prawem obowiązującym w przypadku konfliktu lub sporu dotyczącego interpretacji warunków niniejszej noty prawnej, jak również kwestii związanych z usługami świadczonymi w niniejszym portalu, będzie prawo hiszpańskie.