Polityka dotycząca plików cookies


Na jej wlasnej www.grupoacmarca.com AC Marca korzysta z plików cookies, zarówno wlasnych, jak i tych z przedsiębiorstw partnerskich, w celu ulepszenia lub optymalizacji doświadczenia użytkownika.
Kiedy przeszukują Państwo naszą stronę internetową, uważa się Państwa za osoby, które zgadzają się na korzystanie z plików cookies zgodnie z zapisami Polityki dotycząca plików cookies tego AC Marca.

 
Czym są pliki cookie?
Pliki cookies są typem pliku, pobranym na sprzęcie użytkownika (naszego klienta) by zbierać dane, które mogą być aktualizowane i odzyskiwane przez podmiot odpowiedzialny za jego instalację.
AC Marca używa plików cookie głównie do następujących celów:
By zapewnić wlaściwe funkcjonowanie strony internetowej AC Marca
By czasowo przechowywać informację o preferencjach użytkownika, takich jak język.
By zbierać informacje statystyczne slużące do polepszenia doświadczenia związanego stroną internetowa. AC Marca używa plików cookies jako cześć swoich wysiłków w celu optymalizacji informacji i usług, jakie oferuje użytkownikom i w celu poprawy ich doświadczenia za każdym razem, kiedy oni korzystają z naszych usług internetowych.

Rodzaj plików cookie używanych przez AC Marca
Pliki cookies używane przez AC Marca mogą zostać sklasyfikowane w następujący sposób:
1. Na podstawie okresu czasu, kiedy pliki cookies pozostają aktywne:
Pliki cookies danej sesji: odpowiedzialne za zbieranie i przechowywanie danych kiedy użytkownik AC MARCA ma dostęp do naszej strony internetowej, zatrzymując informację w celu zapewnienia uslugi, której zażądano na tej stronie internetowej.
Trwałe pliki cookie: pliki cookies, które mogą trzymać dane na terminal przez na czas określony stronę odpowiedzialną za plik cookie, od kilku minut do kilku lat.

2. Na podstawie ich celu:
Funkcjonalne pliki cookies: te pliki, które są wymagane w celu umożliwienia dostępu i identyfikacji użytkowników w związku usługą oraz w celu wlaściwego dzialania.

Personalizacja
Pliki cookies, które pozwalają użytkownikom przeszukiwać stronę internetową, plataformę lub aplikację AC MARCA i używają różne opcje oraz usługi na niej, takie jak język, rozdzielczość ekranu używanego urządzenia, rodzaj przeglądarki do stron internetowych, dzięki której jest dostęp do uslugi, regionalna konfiguracja, z której użytkownik ma dostęp do uslugi, etc.
Analityczne pliki cookies
Analityczne pliki cookies pozwalają stronie odpowiedzialnej za nie monitorować i analizowanie zachowanie powiązanych użytkowników strony internetowej.
Informacja, którą one zapewniają, wykorzystywana jest do analizy aktywności na stronie internetowej AC Marca, by rozrysować profile przeglądarek dla użytkowników tych stron internetowych, aplikacji oraz platform, by wprowadzić usprawnienia na podstawie analizy danych na temat korzystania z usługi przez użytkowników. AC MARCA korzysta z na przykład Google Analytics, plików cookie strony trzeciej, w celu zapewnienia lepszej usługi. Informujemy również Państwa, że zebrane dane są przetwarzane głównie do celów statystycznych, takich jak: użyte urządzenia, języki, informacje geograficzne itd

Reklama
AC Marca nie wlącza systemów reklam, strony trzeciej w jego usługi internetowe.

Portale społecznościowe
Informujemy Państwa również, że nasza strona internetowa zapewnia użytkownikom dostęp do stron glównych portali społecznościowych AC Marca.

Konfiguracja plików cookies
Zgodnie ze stosowanymi przepisami prawnymi, AC MARCA niniejszym zwraca się z prośbą do Państwa o pozwolenie na zarządzanie plikami cookies. Jeżeli Państwo będą nadal przeszukiwać stronę internetową AC Marca nie odrzucając korzystania z plików cookies, powinniśmy uważać Państwa za użytkowników, którzy zgodzili się na nasze używanie plików cookies.
Chcielibyśmy także przypomnieć Państwu, że jeśli Państwo zdecydują się na zmianę konfiguracji plików cookies, może to częściowo mieć wplyw na uslugi zapewniane na naszej stronie internetowej.
Doradzamy Państwu, że Państwo mogą wylączyć korzystanie z plików cookies, kiedykolwiek uznają to Państwo za stosowne, by usunąć, zablokować lub anulować zgodę na pliki cookies. Mogą Państwo przeprowadzić odpowiednią zmianę za pośrednictwem konfiguracji ustawien lub preferencji Państwa przeglądarki internetowej.
Jako że procedura dla każdej przeglądarki może się różnić, przedstawiamy poniżej listę glównych przeglądarek na rynku:
Microsoft http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies
Safari http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Firefox http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-lo...
 
Przegląd Polityki dotycząca plików cookies
AC MARCA planuje dokonywać przeglądu Polityki dotycząca plików cookie raz na rok. Jednak, jeśli jakakolwiek inna sprawa będzie wymagala wczesnego przeglądu wyżej wymienionej Polityki, powinniśmy to zrobić.